Monthly Archives: January 2007

ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ದಿನಗಳು

ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು 1950ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಶಕದಲ್ಲಿ- ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆನರ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ. ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  `ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫೇಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಾದೆ. ಫೇಲಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣ/ನೆವ, ಕಾಗೋಡು ರೈತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಫೇಲಾದ ವರ್ಷ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ಬಿಳಿಗಿರಿಯ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಗಾರ್ಕಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಾಜವಾದದ ಒಲವಿನಿಂದಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.